BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ zawiadamiam, że dnia 22.06.2006 r. do Urzędu Miejskiego w Piszu wpłynął
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w granicach administracyjnych miasta Pisz.

Informacja o dostarczeniu w/w raportu zastała zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Akta sprawy nr 6/05/06 znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 23 cze 2006 14:17
Data opublikowania: sobota, 24 cze 2006 08:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lip 2006 13:26
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1839 razy