BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie Nr II/12/06

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam
że w dniu 13.06.2006 r., wpłynął wniosek
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. w Piszu
ul. Jagodna 1c
12 - 200 Pisz

dotyczący
budowy sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z przyłączami na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 378, 380/2, 384, 385, 386/1, 386/2, 387/4, 387/5, 387/6, 387/12, 387/8, 387/9, 387/10, 387/16, 387/17, 381, 387/15, 388/3 położonych w obrębie Pisz II.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 57.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 26 cze 2006 10:59
Data opublikowania: poniedziałek, 26 cze 2006 14:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 lip 2006 11:24
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1837 razy