BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. St. Staszica,
-Numer działki-część 123,
-Numer KW-13027,
-Powierzchnia nieruchomości-36 m2,
-Opis nieruchomości-teren pod budowę hangaru (boks nr 26),
-Roczna wysokość czynszu- 180 zł + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej.
2. Czas obowiązywania umowy dzierżawy może ulec skróceniu w przypadku przeznaczenia nieruchomości na realizację inwestycji budowlanej.
3.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem według ustaleń studium stanowi teren pod różne formy turystyki i położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego.
4.Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 lipca 2006 roku do dnia 29 lipca 2006 roku.
Data powstania: piątek, 7 lip 2006 15:16
Data opublikowania: piątek, 7 lip 2006 16:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 lip 2006 09:14
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1458 razy