BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ zawiadamiam, że do Urzędu Miejskiego w Piszu wpłynął
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie przystani wodnej- schronisko dla małych jednostek turystycznych do 35 szt., o długości nabrzeża 75 m., na działce o nr geodezyjnym 423/5 w obrębie Zdory gmina Pisz, przy działkach o nr geodezyjnych 155 i 156 położonych w obrębie Dziubiele gmina Orzysz, w obszarze Natura 2000


Informacja o dostarczeniu w/w raportu zastała zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Akta sprawy nr 6/06 znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 14 lip 2006 11:56
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2006 12:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 sie 2006 17:02
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1641 razy