BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wycinka drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku o wycinkę 4 szt. drzew rosnących na działce nr 12/8, położonej w Piszu przy ul.Wędkarskiej.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5, pokój nr 57.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń UGiM w Piszu oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 15.10.2003 r. do dnia 04.11.2003 r.

Data powstania: środa, 15 paź 2003 07:49
Data opublikowania: środa, 15 paź 2003 07:55
Data przejścia do archiwum: środa, 5 lis 2003 00:13
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Zbigniew Wdowiarski
Artykuł był czytany: 1660 razy