BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Rybackiej 2
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Rybackiej 2 ( parter) o powierzchni użytkowej 200,80m2.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 8 zł ( bez podatku VAT) za 1m2 powierzchni miesięcznie. Jednorazowe postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500 zł w kasie Urzędu najpóźniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem przetargu. Licytujący, którego oferta została wybrana, traci wadium w przypadku gdy:
- odmówił podpisania umowy zgodnej z zadeklarowaną ofertą
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
Lokal można oglądać w dniu przetargu w godzinie 8.00 - 9.00.
Przetarg odbędzie się 30 października 2003r o godzinie 11.00 w sali nr 15 Urzędu Gminy i Miasta Pisz.
Burmistrz zastzrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.
Data powstania: czwartek, 16 paź 2003 08:26
Data opublikowania: czwartek, 16 paź 2003 14:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 paź 2003 11:44
Opublikował(a): Krystyna Grosfeld
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1726 razy