BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU

INFORMUJE , ŻE XVI-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU / ŚRODA/ O GODZINIE 9 - tej W SALI NR 15 URZĘDU GMINY I MIASTA W PISZU.

PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z kontroli
oświadczeń majątkowych radnych.
8. Analiza oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane do złożenia takiego oświadczenia na ręce Burmistrza Gminy i Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla miasta Pisz ”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz stanowiących własność Gminy Pisz,
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz stanowiących własność Gminy Pisz,
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia terenów stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie miasta i gminy Pisz,
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz w obrębie wsi Łupki, zwanego dalej planem Łupki II,
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łysonie obejmującego teren gruntów o numerach geodezyjnych: 68/1 do 68/19, 69/1 do 69/7 oraz 80/1 do 80/6,
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik na działkach o numerach geodezyjnych od 1/25 do 1/29, zwanego dalej planem Karwik II,
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pilchy obejmującego teren gruntów o numerach geodezyjnych : 86/1 do 86/6, 78/3 oraz 80,
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Karwik, zwanego dalej planem Karwik III,
19. Podjęcie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu wsi ZDUNOWO obejmującego działki o numerach geodezyjnych 129/3 i 129/5,
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi MALDANIN obejmującego działki o numerach geodezyjnych 198/3, 198/4, 198/5 i 198/7,
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi PILCHY obejmującego działki o numerach geodezyjnych od 209/1 do 209/22
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi PILCHY,
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część dz.nr 1431/4,
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 120.
25. Podjęcie uchwał w sprawach odrzucenia protestów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki –13 projektów uchwał,
26. Podjęcie uchwał w sprawach odrzucenia protestów do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany – 11 projektów uchwał.
27. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data powstania: piątek, 17 paź 2003 14:13
Data opublikowania: piątek, 17 paź 2003 16:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 paź 2003 11:44
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1771 razy