BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
-Numer działki - cz. 162,
-Numer KW - 13026,
-Powierzchnia nieruchomości - 3000 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne (Ł kl.V.),
-Roczna wysokość czynszu - 40,-zł.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
na 3 lata w drodze bezprzetargowej.
2. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w/w nieruchomość
stanowi teren użytków rolnych i lasów bez prawa zabudowy.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz
lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 16 października 2003 roku
do dnia 05 listopada 2003 roku
Data powstania: poniedziałek, 20 paź 2003 11:02
Data opublikowania: poniedziałek, 20 paź 2003 16:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lis 2003 07:42
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1514 razy