BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/17/06

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 17/06 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 15.09.2006r. na wniosek


Gminy Pisz
Urząd Miejski w Piszu
Wydział Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia
ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

została wydana decyzja nr 17/06  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej teren działki o nr geodezyjnym 67/2, położonej w obrębie wsi Hejdyk, gm. Pisz, dla inwestycji polegającej na odbudowie i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej.


Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61.
Data powstania: wtorek, 26 wrz 2006 11:40
Data opublikowania: wtorek, 26 wrz 2006 12:07
Data przejścia do archiwum: środa, 11 paź 2006 14:34
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1698 razy