BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN-7331/II/25/06

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam

że w dniu 21.11.2006 r., wpłynął wniosek
Przedsiębiorstwa Budownictwa Technicznego
„HAWE”Sp. z o.o.
ul. Działkowa 38
59-220 Legnicadotyczący
budowy magistralnej linii światłowodowej relacji Gdańsk – Białystok, na terenie działek położonych w obrębie Turośl, Zdunowo, Uściany, Wiartel Mały, Wąglik, Pogobie Średnie, Łupki, Kocioł Duży oraz na terenie działek położonych w obrębie miasta Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 30 lis 2006 09:47
Data opublikowania: czwartek, 30 lis 2006 11:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 gru 2006 09:10
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1761 razy