BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN -7331/II/26/06

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam

że w dniu 27.11.2006 r., wpłynął wniosek firmy

EL POMIAR-PROJEKT
ul. Kołobrzeska 13E/15
1-444 Olsztyn


dotyczący
budowy napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV oraz kablowej linii nn 0,4 kV zasilającej działkę nr 1/29 położoną w obrębie Borki, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2006 11:09
Data opublikowania: poniedziałek, 4 gru 2006 17:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 gru 2006 09:11
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1738 razy