BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, 05.12.2006 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU
INFORMUJE, ŻE III-cia SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 GRUDNIA 2006 ROKU / WTOREK / O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr II/06 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Pisza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej w Piszu ”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Skarg.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Stanisław Olender

Data powstania: wtorek, 5 gru 2006 08:56
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2006 13:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 gru 2006 16:47
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1632 razy