BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN -7331/II/19/06

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 30.11.2006 r. na wniosek

Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Wdrożeniowego
TELKART Sp. z o.o.
ul. Artyleryjska 10
10-165 Olsztyn

działającego z upoważnienia
Telekomunikacji Polskiej S.A.
Obszar Pionu Sieci w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

została wydana decyzja nr 19/06 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
budowy kablowej linii optotelekomunikacyjnej w relacji Pisz-Wiartel, gm. Pisz, na działkach o numerach ewidencyjnych 539/2, 544/2, 367, 378, 388/2, 366/4, 396, 321/4, 306/14, 299, 298/20, 318, 315/1, 322/1, 296/2, 295, 297/4, 350/4, 541/3, 321/3, 298/5, 376/19 - obręb Pisz II; 1/12, 3/5, 4/9, 5/36, 6/3, 600/1, 600/2, 8/5, 8/2, 7/2 – obręb Pogobie Średnie, gm. Pisz; 387/2, 561, 388, 501, 500/2, 500/1, 500/3 – obręb Wąglik, gm. Pisz; 150, 151, 152, 153, 2154/2, 504/1, 148/3, 154/1, 149/1, 157/4, 157/3, 158/4, 159/3, 160/4, 161/5, 168/1, 503/2, 168/2, 161/2 – obręb Wiartel Mały, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61.
Data powstania: wtorek, 5 gru 2006 12:16
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2006 13:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 gru 2006 09:19
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1707 razy