BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN-7331/II/16/06

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 01.12.2006 r. na wniosek firmy
„Elektrin”
Jan Krajewski
ul. Słowackiego 17/17
19-300 Ełk

działającej z upoważnienia

Zakładu Energetycznego Białystok S.A.
Rejon Energetyczny Giżycko
ul. Przemysłowa 13
11-500 Giżycko

została wydana decyzja nr 16/06 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy energetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych 354/9 i 355/8 położonych w Piszu, przy ul. Grunwaldzkiej, zasilającej w energię elektryczną pawilon handlowy, położony w Piszu, przy ul. Grunwaldzkiej, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 355/8

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61.
Data powstania: wtorek, 5 gru 2006 13:31
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2006 14:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 gru 2006 09:22
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1635 razy