BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN - 7331/II/22/06

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 05.12.2006 r. na wniosek firmy

Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo-Handlowego
„ELEKTROMET”
Iwona i Robert Barma
ul. Dolna 2F
12-230 Biała Piska

została wydana decyzja nr 22/06 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na działce o numerze ewidencyjnym 2/11 położonej w obrębie Turowo Duże, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61.
Data powstania: wtorek, 5 gru 2006 13:32
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2006 14:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 gru 2006 09:24
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1825 razy