BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN -7331/II/20/06

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 01.12.2006 r. na wniosek

Zakładu Produkcji Drzewnej PANBAH
Marek Jankowski
Trzonki 40
12-200 Pisz

została wydana decyzja nr 20/06 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy sieci elektroenergetycznej tj. budowy linii napowietrzno – kablowej SN 15KV, słupowej stacji transformatorowej 15/04,kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na działkach o numerach ewidencyjnych 129, 72, 150, 147, 146 położonych w obrębie Trzonki, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61.
Data powstania: środa, 6 gru 2006 08:30
Data opublikowania: środa, 6 gru 2006 08:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 gru 2006 09:24
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1736 razy