BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie
Burmistrz Pisza informuje , że komisja powołana do przeprowadzenia rokowań przeprowadziła
w dniu 28 listopada 2006r. o godzinie 12-tej , w sali nr 59 budynku Urzędu Miejskiego
w Piszu rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami działek
10/7 i 9 o łącznej powierzchni 8718 m2, położonej w obrębie Wiartel gm. Pisz ,
objętej Księgą Wieczystą KW Nr 12604 i 7378

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem rokowań została ustalona na
kwotę 700.000 zł (netto).
2. Do rokowań wpłynęło jedno pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w dniu 15 listopada 2006 r.
złożone przez Generalnego Dystrybutora Wędlin , Mięsa i Drobiu Świeżego
„DANTEX” Tadeusz Rafałowski , ul.Browarna 2a,18-400 Łomża
Zgłoszenie udziału w rokowaniach zostało złożone w terminie i odpowiadało warunkom
rokowań.
3. W trakcie ustnej części rokowań na sprzedaż nieruchomości uczestnik rokowań
złożył dodatkową propozycję ceny nabycia nieruchomości w kwocie 670.000 zł.
(brutto) (słownie zł : sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych )
4. Firma Generalnego Dystrybutora Wędlin , Mięsa i Drobiu Świeżego
„DANTEX” Tadeusz Rafałowski , ul.Browarna 2a,18-400 Łomża
została ustalona jako nabywca w/w nieruchomości.
Data powstania: czwartek, 7 gru 2006 09:54
Data opublikowania: czwartek, 7 gru 2006 11:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 gru 2006 09:12
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1891 razy