BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia

stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. St.Staszica
-Numer działki 1162
-Numer KW-12877
-Powierzchnia nieruchomości-30m2,
-Opis nieruchomości-teren pod garażem murowanym,
-Roczna wysokość czynszu- 2,40zł/1m2 + 22% VAT.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia
do dnia 31.12.2005 r. w drodze bezprzetargowej dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Pisz stanowi teren budownictwa garażowego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku,na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Piszlub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 29 października 2003 roku
do dnia 19 listopada 2003 roku.
Data powstania: czwartek, 30 paź 2003 13:45
Data opublikowania: czwartek, 30 paź 2003 15:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lis 2003 08:24
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1513 razy