BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Targowa,
-Numer działki – część 328/10,
-Numer KW – 12303,
-Powierzchnia nieruchomości - 400 m2,
-Opis nieruchomości-plac utwardzony Amfiteatru do prowadzenia nauki jazdy,
-Miesięczna wysokość czynszu – 100,00 zł. oraz 22 % podatku VAT .

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31 grudnia 2007 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren placu wielofunkcyjnego i zieleni, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 10 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 12 grudnia 2006 r. do dnia 2 stycznia 2007 r.
Data powstania: środa, 13 gru 2006 10:38
Data opublikowania: środa, 13 gru 2006 12:56
Data przejścia do archiwum: środa, 3 sty 2007 07:06
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1590 razy