BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Bankowa obsługa budżetu Gminy


BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY PISZ ORAZ JEJ JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCHW związku z upływem z dniem 31 stycznia 2007r. terminu umowy na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Pisz oraz jej jednostek i zakładów budżetowych, proszę instytucje bankowe zainteresowane prowadzeniem obsługi bankowej w okresie od 01 lutego 2007r. do 31 stycznia 2010 r. o przedstawienie w terminie do dnia 05 stycznia 2007r. propozycji warunków jej prowadzenia zgodnie z poniżej wskazanymi kryteriami:
1. koszty- prowizje i opłaty
-otwarcie rachunku podstawowego,
-prowadzenie rachunku podstawowego(miesięcznie),
-otwarcie rachunku pomocniczego,
-prowadzenie rachunku pomocniczego(miesięcznie),
-wpłaty gotówkowe,
-wypłaty gotówkowe,
-realizacja przelewów:
*w formie papierowej
*za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej,
-obsługa rachunku w systemie bankowości elektronicznej:
*opłata aktywacyjna
*abonament miesięczny
-wydawanie wyciągów bankowych,
-opłaty za czynności dodatkowe:
* wydanie zaświadczenia,
*zmiany karty wzorów podpisów
*opłata za wydanie promesy kredytowej

2. Koszty- prowizje i oprocentowanie
- kredyt w rachunku bieżącym:
*prowizja
*oprocentowanie-stopa podstawowa i marża do WIBOR 1M


3. Dochody- oprocentowanie -marża w odniesieniu do WIBID 1M
-środki na rachunku bieżącym
-depozyty automatyczne :
*overnight
* weekendowe

4. Warunki dodatkowe;
Zastrzegamy sobie, iż obsługę bankową budżetu będzie mógł prowadzić bank, który ma siedzibę bądź oddział na terenie miasta Pisz. Proszę również o podanie okresu w dniach, potrzebnego na uruchomienie:
- kredytu w rachunku bieżącym,
-promesy kredytowej.

W razie wątpliwości proszę o kontakt pod nr tel. 087 4241228.
Informacje składać należy w Urzędzie Miejskim w Piszu do dnia 05 stycznia 2007r.do godz. 15.15 w punkcie przyjęć(parter) lub w pok. nr 33.


Burmistrz Pisza
Jan Alicki
Data powstania: piątek, 22 gru 2006 12:42
Data opublikowania: piątek, 22 gru 2006 12:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 sty 2007 16:01
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 1852 razy