BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do sprzedazy.

Sprzedaż działek.
W Y K A Z Nr 23/2003
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

1. Oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. KW 13732. Zgodnie z uchwałą Nr.VII/82/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30.04.2003 r. zostały przeznaczone do sprzedaży. Nieruchomości są położone w Piszu w rejonie ulic Spacerowej,Krzywej i Krótkiej.
1)Działka nr.1072/1 o pow.73m2 na powiększenie działki nr. 1071 - cena 1997zł.
2)Działka nr.1072/2 o pow. 45m2 na powiększenie działki nr. 1076 - cena 1231 zł.
3)Działka nr.1095/1 o pow.24 m2 na powiększenie działki nr. 1074 - cena 656zł.
4)Działka nr.1095/2 o pow.97m2 na powiększenie działki nr.1075 - cena 2653zł.
5)Działka nr.1081/1 o pow.28m2 na powiększenie działki nr. 1076 - cena 766zł.
6)Działka nr.1086/2 o pow.333m2 na powiększenie działki nr.1077 - cena 9108zł.
7)Działka nr.1086/3 o pow.182m2 na powiększenie działki nr.1073 - cena 4978zł.
8)Działka nr.1086/4 o pow.145m2 na powiększenie działki nr. 1074 - cena 3966zł.
9)Działka nr.1086/5 o pow.492m2 na powiększenie działki nr. 1094 - cena 13456zł.
10)Działka nr.1086/6 o pow.344m2 na powiększenie działki nr. 1078 - cena 9408zł.
11)Działka nr.1086/7 o pow.326m2 na powiększenie działki nr. 1079 - cena 8916zł.
12)Działka nr.1086/8 o pow.396m2 na powiększenie działki nr. 1093 - cena 10831zł.
13)Działka nr.1086/9 o pow.375m2 na powiększenie działki nr.1092 - cena 10256zł.
14)Działka nr.1086/10 o pow.379m2 na powiększenie działki nr.1080 - cena 10366zł.
15)Działka nr.1086/11 o pow.411m2 na powiększenie działki nr.1082/2 - cena 11241zł.
16)Działka nr.1086/12 o pow.302m2 na powiększenie działki nr.1091 - cena 8260zł.
17)Działka nr.1086/13 o pow.62m2 na powiększenie działki nr.1090 - cena 1696zł.
18)Działka nr.1086/14 o pow.217m2 na powiększenie działki nr.1088 - cena 5935zł.
19)Działka nr.1086/15 o pow.173m2 na powiększenie działki nr.1083 - cena 4732zł.
20)Działka nr.1086/16 o pow.167m2 na powiększenie działki nr.1087 - cena 4567zł.
21)Działka nr.1081 o pow.122m2 na powiększenie działki nr.1080 - cena 3337zł.
22)Działka nr.1089 o pow.148m2 na powiększenie działki nr.1090 - cena 4048zł.
2.Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym :W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pisza działki są położone w obszarze B6MN-stanowiącym teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem uzupełnienia w tym obiektami usługowymi. Działki nie mogą być zabudowane ale zagospodarowane ogródkami zielonymi rekreacyjnymi.
3.Termin wniesienia opłaty: Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej zgodnie z art.37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej po sporządzeniu protokołu z rokowań. Nabywca uiści należność jednorazową wpłatą na konto Urzędu Miasta i Gminy w Piszu Nr.53-10204753-101300609 w PKO BP SA o/Pisz do dnia zawarcia aktu notarialnego.
4.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst.art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
-6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
5.Dodatkowe informacje: Właściciel nieruchomości będzie wnosił opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
6.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.od dnia 30.10.2003 r.
do dnia 21.11.2003 r.


Data powstania: piątek, 31 paź 2003 08:23
Data opublikowania: piątek, 31 paź 2003 08:30
Data przejścia do archiwum: niedziela, 9 lis 2003 20:12
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1744 razy