BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./
 • Położenie nieruchomości - Pisz, Plac Daszyńskiego
 • Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana obiektem byłego Żłobka Miejskiego przeznaczona doużytkowania na cele społeczne,
 • Numer działki - 415 , 418
 • Powierzchnia działki - 2.856 m2,
 • Powierzchnia użytkowa budynku - 950,43m2
 • Numer KW - 22909
 • Cena miesięcznego czynszu dzierżawnego - 3.000,-zł. /brutto/
 1. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat.
 2. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz,w/w nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy wielorodzinnej z usługami .
 3. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
 4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O.Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
 5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 października 2003r. do dnia 19 listopada 2003r.
Data powstania: piątek, 31 paź 2003 11:47
Data opublikowania: piątek, 31 paź 2003 12:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lis 2003 08:24
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1677 razy