BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia, położona we wsi Karwik.
Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Pisz , przeznaczoną do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./
  • Położenie nieruchomości - Karwik , gmina Pisz,
  • Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne /R-VI-900m2/
  • Numer działki - 69/1
  • Powierzchnia działki - 900 m2,
  • Numer KW - 13709
  • Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 30,-zł /brutto/,
  1. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat.
  2. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz, w/w nieruchomość stanowi rezerwę terenu na potrzeby usług dla ludności.
  3. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
  4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu. 5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 05 listopada 2003r. do dnia 26 listopada 2003r.
Data powstania: wtorek, 4 lis 2003 13:29
Data opublikowania: wtorek, 4 lis 2003 17:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lis 2003 07:27
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1747 razy