BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia, położona w obrębie Jagodne.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./
 • Położenie nieruchomości - Jagodne, gmina Pisz,
 • Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne /R-VI-446m2/
 • Numer działki - /część/ 109/5
 • Powierzchnia działki - 446 m2,
 • Numer KW - 13689
 • Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 30,-zł /brutto/,
 1. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat.
 2. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz,stanowi rezerwę terenu na potrzeby obiektów przemysłu , składów , budownictwa bez funkcji mieszkaniowej .
 3. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
 4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
 5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 05 listopada 2003r. do dnia 26 listopada 2003r.
Data powstania: wtorek, 4 lis 2003 13:35
Data opublikowania: wtorek, 4 lis 2003 17:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lis 2003 07:27
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1726 razy