BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia 3 sztuk drzew (topól) rosnących na działce nr 564/1, położonej przy ul.Orzyskiej 13 w Piszu.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 57.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń – UGiM w Piszu oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 05.11.2003 do dnia 25.11.2003 r
Data powstania: środa, 5 lis 2003 07:24
Data opublikowania: środa, 5 lis 2003 07:29
Data edycji: piątek, 7 lis 2003 14:24
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2003 07:17
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Zbigniew Wdowiarski
Artykuł był czytany: 1843 razy
Ilość edycji: 2