BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w najem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

-Położenie nieruchomości - Pisz, Pl. Daszyńskiego,
-Numer działki- 411/1,
-Numer KW-11982,
-Powierzchnia nieruchomości-428 m2,
-Opis nieruchomości-lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 37,10 m2,
-Miesięczna wysokość czynszu - 290 zł + 22% VAT.

1.Lokal użytkowy objęty niniejszym wykazem przeznaczony jest do oddania w najem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
2.Najemca będzie obowiązany do uiszczania, oprócz czynszu, innych opłat za media i usługi, z których będzie korzystał.
3.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 148 poz. 2177 z dnia 4 października 2006 r., stanowi teren oznaczony symbolem 2MW – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
4.Czynsz za najmowany lokal użytkowy i inne opłaty za media i ¬usługi, z których najemca będzie korzystał, należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry.
5. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 maja 2007 roku do dnia 30 maja 2007 roku.
Data powstania: środa, 9 maj 2007 09:51
Data opublikowania: środa, 9 maj 2007 14:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 maj 2007 11:03
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1659 razy