BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-10/07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 29.05.2007 r. na wniosek firmy Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel ul.Kwiatowa12/53 12-221 Ruciane Nida
działającej z upoważnienia
Zakładu Energetycznego Białystok S.A. Rejon EnergetycznyGiżycko ul.Przemysłowa3 11-500 Giżycko

została wydana decyzja nr 10/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na
budowie energetycznej linii napowietrznej typu AsXSn 4x70 mm2, L=205mb , na działkach o numerach ewidencyjnych 21/12, 21/33, 21/32, 28, 25 położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: wtorek, 29 maj 2007 13:19
Data opublikowania: wtorek, 29 maj 2007 13:42
Data przejścia do archiwum: środa, 13 cze 2007 10:03
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1655 razy