BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-8/07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam że w dniu 29.05.2007 r. na wniosek firmy Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel ul.Kwiatowa12/53 12-221 Ruciane Nida
działającej z upoważnienia
Zakładu Energetycznego Białystok S.A. Rejon Energetyczny Giżycko ul.Przemysłowa3 11-500 Giżycko

została wydana decyzja nr 8/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na
budowie energetycznej linii kablowej typu YAKY 4x70 mm2, L=205mb , na działkach o numerach ewidencyjnych 74/1, 85/3, 81, 80/8, 80/5, 80/6 położonych w obrębie pogobie Tylne, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 29 maj 2007 13:28
Data opublikowania: wtorek, 29 maj 2007 13:44
Data przejścia do archiwum: środa, 13 cze 2007 10:04
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1652 razy