BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w najem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Okopowa,
-Numer działki- 400/1,
-Numer KW-14913,
-Powierzchnia nieruchomości-447 m2,
-Opis nieruchomości-lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 268,49 m2,
-Miesięczna wysokość czynszu – 1,73 zł./m2 pow. użytkowej+ 22% VAT.

1.Lokal użytkowy objęty niniejszym wykazem przeznaczony jest do oddania w najem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
2.Najemca będzie obowiązany do uiszczania, oprócz czynszu, innych opłat za media i usługi, z których będzie korzystał.
3.W przypadku wzrostu kosztów utrzymania lokalu najemca zobowiązany będzie do zapłaty podwyższonego czynszu po każdorazowym zawiadomieniu przez wynajmującego.
4.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zabudowy wielorodzinnej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
5.Czynsz za najmowany lokal użytkowy i inne opłaty za media i ¬usługi, z których najemca będzie korzystał, należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry.
6.Wynajmowany lokal przeznaczony jest do prowadzenia biblioteki pedagogicznej, bez możliwości zmiany jego przeznaczenia.
7.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 maja 2007 roku do dnia 20 czerwca 2007 roku.
Data powstania: środa, 30 maj 2007 14:49
Data opublikowania: środa, 30 maj 2007 15:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 cze 2007 12:36
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1846 razy