BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia .
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości -Jagodne, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne /R-VI-454m2/
- Numer działki - /część/ 109/5
- Powierzchnia działki - 454 m2,
- Numer KW - 13689
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 30,-zł /brutto/,


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat.
2.Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz,stanowi rezerwę terenu na potrzeby obiektów przemysłu , składów , budownictwa bez funkcji mieszkaniowej .
3.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 listopada 2003r. do dnia 17 grudnia 2003r.
Data powstania: czwartek, 27 lis 2003 12:17
Data opublikowania: czwartek, 27 lis 2003 18:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 gru 2003 00:26
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1475 razy