BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości .

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia .
Nieruchomości stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości -Kocioł Duży , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości -grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne /Ps -IV-1.600m2/
- Numer działki - /część/ 49/5
- Powierzchnia działki - 1.600 m2,
- Numer KW - 13736
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 30,-zł /brutto/,


1. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres jednego roku.
2. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz,w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę rolniczą lub jednorodzinną.
3.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej .
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 2 grudnia 2003r. do dnia 22 grudnia 2003r.
Data powstania: wtorek, 2 gru 2003 08:25
Data opublikowania: wtorek, 2 gru 2003 08:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 gru 2003 08:47
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1667 razy