BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-17/07

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

zawiadamiam ,że po rozpatrzeniu sprawy, wszczętej w dniu 06.06.2007r., na wniosek firmy Instalatorstwo Elektryczne, Marek Szmigiel, ul. Kwiatowa 12/53, 12-221 Ruciane Nida, działającej z upoważnienia ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Dystrybucji Giżycko, ul. Przemysłowa 3, 11-500 Giżycko,
Burmistrz Pisza w dniu 02.08.2007r. wydał decyzję Nr 17/07, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno – kablowej na działkach o numerach ewidencyjnych 1149/8, 1149/1, 1148/2, 1148/9, położonych w obrębie Pisz I.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Data powstania: czwartek, 2 sie 2007 14:28
Data opublikowania: czwartek, 2 sie 2007 15:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 sie 2007 12:40
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1912 razy