BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-7/07

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Dystrybucji Giżycko, ul. Przemysłowa 3, 11-500 Giżycko,

Burmistrz Pisza w dniu 02.08.2007r. wydał decyzję Nr 7/07, w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii niskiego napięcia 0,4 kV: napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV i kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 216, 197/58, 197/57, 197/56, 197/55, 197/54, 197/53, 197/52, 197/51, 197/50, 197/49, 197/48, 197/47, 197/46, 197/44, 197/43, 197/42, 197/41, 197/40, 197/39, 197/38, 197/37, 197/36, 197/35, 197/33, 197/32, 197/31, 197/30, 197/29, 197/28, 197/27, 197/26, 197/25, 1967/24, 197/23, 197/22, 197/21, 197/20, 197/19, 197/18, 197/17, 197/16, 197/15, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 197/9, 197/10, 197/11, 197/12 położonych w obrębie Pilchy, gm. Pisz.


Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Data powstania: czwartek, 2 sie 2007 14:29
Data opublikowania: czwartek, 2 sie 2007 15:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 sie 2007 12:40
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1905 razy