BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia .
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości -Maldanin , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne /N-573m2/
- Numer działki - 99
- Powierzchnia działki - 573 m2,
- Numer KW - 13234
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 30,-zł /brutto/,


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 6 miesięcy.
2.Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz,położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową lub usługową,jednakże gabaryty działki uniemożliwiają realizację na niej samodzielnej ,odrębnej budowli.
3.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 03 grudnia 2003r. do dnia 24 grudnia 2003r.
Data powstania: środa, 3 gru 2003 10:41
Data opublikowania: środa, 3 gru 2003 12:58
Data przejścia do archiwum: niedziela, 28 gru 2003 20:07
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1688 razy