BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/16/07

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku firmy:

„Elektrin”
Jan Krajewski,
ul. Słowackiego 17/17,
19-300 Ełk,

działającej z upoważnienia

ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejon Energetyczny Dystrybucji Gizycko,
ul. Przemysłowa 3, 11-500 Giżycko,

Burmistrz Pisza w dniu 02.08.2007r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV i złącz kablowych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 140/11 i 31/2, położonych w obrębie Karwik, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 9 sie 2007 08:33
Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2007 12:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 sie 2007 12:23
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1813 razy