BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Rybacka,
- Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym,
przeznaczona na cele działalności gospodarczej
(zaplecze budowy mostu)

- Numer działki - 523/4
- Powierzchnia działki - 2068m2
- Numer KW - 13024
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 6.000zł. + 22% VAT

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 30 czerwca 2009 roku,
w drodze bezprzetargowej.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Pisz- nowa przeprawa mostowa zatwierdzonym Uchwałą nr V/31/07 Rady
Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz- nowej przeprawy mostowej ogłoszonym w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz.551 z dnia
12 marca 2007r. położona jest na terenie zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych,
sportu i rekreacji.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu
przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem,
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001
w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
14 sierpnia 2007r. do dnia 03 września 2007r.
Data powstania: poniedziałek, 13 sie 2007 15:29
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sie 2007 16:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 wrz 2007 08:32
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1825 razy