BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, 23.08.2007 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XIII-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 SIERPNIA 2007 ROKU / ŚRODA / O GODZINIE 10-TEJ W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XI/07 i Nr XII/07 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Ślubowanie Burmistrza.
6. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego, w miejsce radnego, w przypadku którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego, w miejsce radnego, w przypadku którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu.
8. Ślubowanie radnych.
9. Zapytania i wnioski sołtysów.
10. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Burmistrzowi Pisza.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.
14. Odpowiedzi na zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender


Data powstania: piątek, 24 sie 2007 13:26
Data opublikowania: piątek, 24 sie 2007 15:13
Data przejścia do archiwum: środa, 29 sie 2007 13:29
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1650 razy