BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew rosnących na dz. nr 61/10, 64, 89/23 i 89/24, położonych w obrębie geodezyjnym Wolisko.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Jeże oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 27.08.2007 r. do dnia 16.09.2007 r.
Data powstania: poniedziałek, 27 sie 2007 14:46
Data opublikowania: poniedziałek, 27 sie 2007 15:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 wrz 2007 09:46
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1641 razy