BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

1.Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
- opis nieruchomości - tereny pod garażami murowanymi,
- nr KW - 12877,
- nr działek: 1120 o pow. 22 m2, 1126 o pow. 21 m2,
2. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Jagodna,
- opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr KW - 13022,
- nr działki – 1137/35 o pow. 23 m2,
3. Roczna wysokość czynszu- 5,-zł/1m2 + 22% VAT.
4. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 10 lat, zgodnie z uchwałą Nr XI/89/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 czerwca 2007 r., dla właścicieli usytuowanych na przedmiotowych działkach garaży.
5. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny zespołów garażowych. Położone są na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
8.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 sierpnia 2007 r. do dnia 18 września 2007 r.
Data powstania: wtorek, 28 sie 2007 09:21
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2007 12:04
Data przejścia do archiwum: środa, 19 wrz 2007 18:42
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1662 razy