BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn. zm./

I. Położenie nieruchomości - Liski, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne
- Numer działki - 1/12
- Powierzchnia działki - 1.000m2
- Numer KW - 19565
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) - 61zł.


II. Położenie nieruchomości - Liski, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne
- Numer działki - 1/23
- Powierzchnia działki - 3.710m2
- Numer KW - 19565
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (brutto) - 80zł.

1.Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2009r.
w drodze przetargu.
2. Nieruchomości położone są w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania – tereny zabudowy mieszkaniowej .
3.Czynsz za wydzierżawione nieruchomości należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Pisz Nr 28 9364 0000 2002
0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu poczynając
od 1 stycznia roku następnego
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
01 września 2007r. do dnia 21 września 2007r.
Data powstania: piątek, 31 sie 2007 14:36
Data opublikowania: piątek, 31 sie 2007 15:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2007 15:56
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1721 razy