BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew rosnących na działce nr 353/3, położonej we wsi Jeże gm.Pisz

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 57.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu, ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń – UGiM w Piszu,
Sołectwa wsi Jeże oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 17.12.2003 do dnia 07.01.2004 r.
Data powstania: wtorek, 16 gru 2003 08:48
Data opublikowania: wtorek, 16 gru 2003 08:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 sty 2004 07:13
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Zbigniew Wdowiarski
Artykuł był czytany: 1540 razy