BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./
  • Położenie nieruchomości - Pisz,Plac Daszyńskiego
  • Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana obiektem byłego Żłobka Miejskiego przeznaczona do użytkowania na cele związane z prowadzeniem Gminazjum Katolickiego w Piszu
  • Numer działki - 415 ,
  • Powierzchnia działki - 2.185 m2,
  • Powierzchnia użytkowa budynku - 950,43m2 Cena miesięcznego czynszu dzierżawnego - 1.500,-zł. /brutto/
  1. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres od 16.01.2004 r. do 30.06.2004 r.
  2. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, w/w nieruchomość stanowi teren istniejącej zabudowy wielorodzinnej z usługami .
  3. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
  4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
  5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 19 grudnia 2003r. do dnia 09 stycznia 2004r.
Data powstania: piątek, 19 gru 2003 10:45
Data opublikowania: piątek, 19 gru 2003 10:54
Data przejścia do archiwum: sobota, 10 sty 2004 15:57
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1598 razy