BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-25/07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz


Burmistrz Pisza w dniu 07.12.2007r. wydał decyzję nr 25/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetleniowej linii kablowej niskiego napięcia na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicą Lipową i ulicą Rybacką w Piszu, na działkach o numerach ewidencyjnych 473/18, 1409, 1414, położonych w obrębie Pisz II.


Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: piątek, 7 gru 2007 10:39
Data opublikowania: piątek, 7 gru 2007 16:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 gru 2007 12:49
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1738 razy