BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
-Numer działki-1103,
-Numer KW-12877,
-Powierzchnia nieruchomości-21 m2,
-Opis nieruchomości-teren zabudowany garażem murowanym,
-Roczna wysokość czynszu- 5 zł/1m2 + 22% VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 10 lat, zgodnie z uchwałą Nr XVII/166/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r., dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi teren zespołu garażowego, położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 7 grudnia 2007 roku do dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data powstania: poniedziałek, 10 gru 2007 10:47
Data opublikowania: poniedziałek, 10 gru 2007 12:46
Data przejścia do archiwum: niedziela, 30 gru 2007 17:21
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1819 razy