BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. St. Staszica,
-Numer działki-część 123,
-Numer KW-13027,
-Powierzchnia nieruchomości-40 m2,
-Opis nieruchomości-teren pod hangarem (boks nr 1),
-Roczna wysokość czynszu- 5 zł/m2 zł + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce hangaru.
2.Czas obowiązywania umowy dzierżawy może ulec skróceniu w przypadku przeznaczenia nieruchomości na realizację inwestycji budowlanej.
3.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem według ustaleń studium stanowi teren pod różne formy turystyki i położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 grudnia 2007 roku do dnia 10 stycznia 2008 roku.
Data powstania: piątek, 21 gru 2007 11:38
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2007 14:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 sty 2008 07:09
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1735 razy