BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul.Radosława Misińskiego,
-Numer działki - część 1181/1,
-Numer KW - 13027,
-Powierzchnia nieruchomości - 162 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu - 60,-zł.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na 1 rok w drodze bezprzetargowej dla właściciela działki przyległej.
2. Zgodnie z miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego stanowi teren istniejącego lasu sosnowego z możliwością dolesień.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku,na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 24 grudnia 2003 roku do dnia 13 stycznia 2004 roku
Data powstania: wtorek, 23 gru 2003 14:11
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2003 16:02
Data przejścia do archiwum: środa, 14 sty 2004 07:39
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1628 razy