BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości -Jagodne , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości -grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne /R-VI-5.163m2 /
- Numer działki - 18/7
- Powierzchnia działki - 5.163m2,
- Numer KW - 14179
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 50,-zł /brutto/,


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres dwóch lat.
2.Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz , nieruchomość położona jest w obszarze projektowanej obwodnicy
północno-wschodniej dla miasta Pisz.
3.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu.
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 grudnia 2003r. do dnia 19 stycznia 2004r.
Data powstania: wtorek, 30 gru 2003 07:26
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2003 15:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 sty 2004 07:42
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1644 razy