BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-18a/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 06.03.2008r., wpłynął wniosek
Gminy Pisz
Ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łupki gm. Pisz na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
- sieć 217/1 , 60/17, 216, 71/7, 222, 221, 215, 220/1, 34/7, 228/1, 230,235, 158/2, 158/1. 1424, 178,196, 179/3, 292, 199, 182, 183/4, 183/2, 185/3, 183, 186, 292, 295, 190, 194, 239, 240, 200, 157/1, 157/2,
- przyłącza 177/1, 236, 300, 146/2, 130, 129/1, 148/14, 129/2, 148/23, 148/22, 148/24, 128/1, 127/4, 127/5, 127/9, 127/10, 125/1, 124, 123/3, 122, 123/2, 109, 110/1, 110/6, 112/5, 112/1, 112/2, 112/8, 34/3, 39/3, 39/10, 40/3, 81/4, 81/1, 80, 41/1, 37/8, 48/1, 48/4, 49/4, 50, 51/1, 46/5, 47/2, 79, 43,44, 45, 72/1, 72/2, 72/6, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 58/6,59/2, 59/1, 60/20, 60/10, 60/9, 60/8, 60/22, 60/23, 60/6, 60/5, 60/4, 60/19, 60/12, 60/13, 60/14, 60/15, 58/2, w obrębie Łupki, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 11 mar 2008 08:46
Data opublikowania: wtorek, 11 mar 2008 11:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 mar 2008 14:30
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1605 razy