BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WykazW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Pilchy, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne
- Numer działki - 182/1
- Powierzchnia działki - 1.100m2
- Numer KW - 13707
- Wysokość czynszu dzierżawnego za okres dzierżawy - 50zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008r. Nr 2 ,poz.42)
do wydzierżawienia na okres jednego roku w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową lub mieszkaniową.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2008roku
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
12 marca 2008r. do dnia 01 kwietnia 2008r.
Data powstania: środa, 12 mar 2008 08:29
Data opublikowania: środa, 12 mar 2008 14:18
Data przejścia do archiwum: środa, 2 kwi 2008 07:30
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1370 razy