BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku dotyczącym usunięcia drzew, rosnących na dz. nr 17/6, położonej w obrębie geodezyjnym Ciesina.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 12.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa Ciesina oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 13.03.2008 r. do dnia 03.04.2008 r.
Data powstania: czwartek, 13 mar 2008 13:35
Data opublikowania: czwartek, 13 mar 2008 16:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 kwi 2008 09:33
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1410 razy